Aktualności

04.03.2019 - Gmina Łącko z promesą na prawie milion złotych dotacji na remont dróg gminnych
W sobotę 2 marca w Krakowie miało miejsce wręczenie promes na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Promesy te włodarzom gmin i powiatów wręczyli wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Łączna pula środków przyznana...
Gmina Łącko z promesą na prawie milion złotych dotacji na remont dróg gminnych
04.03.2019 - Tadeusz Kurzeja Sołtysem Roku 2017
2 marca w remizie OSP w Ptaszkowej odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i tytuł Sołtysa Roku 2017. Sołtysem Roku 2017 został Tadeusz Kurzeja gospodarz wsi Zagorzyn. Drugie miejsce w konkursie przypadło Elżbiecie Wysowskiej, która jest sołtysem Lipnicy Wielkiej, natomiast  miejsce trzecie – exaequo – zajęli Józef...
Tadeusz Kurzeja Sołtysem Roku 2017
01.03.2019 - Spotkanie z kobiecą poezją

27 lutego w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbyło się Spotkanie z Poezją Marzeny Setlak i Joanny Klimczak.

Spotkanie z kobiecą poezją
27.02.2019 - Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Łącko uchwały zmieniającej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej do dnia 28.02.2019 r. Załączniki: Pismo informacyjne – załącznik nr 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...
Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej
26.02.2019 - Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka Florjana
Przed rozpoczęciem V Sesji Rady Gminy Łącko w Urzędzie Gminy miało miejsce uroczyste uhonorowanie Złotym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka Florjana – byłego  sołtysa wsi Łącko. Odznaczenie państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla osoby zasłużonej na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za...
Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka Florjana
26.02.2019 - Ważne informacje dla osób wnioskujących o dowód osobisty

W związku z wprowadzaniem nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, Urząd Gminy w Łącku informuje, że w dniach od 27 lutego do 3 marca 2019 r. zaplanowane zostały przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W celu uniknięcia niedogodności związanych z otrzymaniem nowego dowodu osobistego, zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami: www.obywatel.gov.pl

Ważne informacje dla osób wnioskujących o dowód osobisty
26.02.2019 - KOMUNIKAT O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na...
KOMUNIKAT O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
22.02.2019 - Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
22 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, natomiast organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa...
Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Jakość powietrza: