Jakość powietrza:

Aktualności

28.02.2023 - Dyżur pracownika LGD Brama Beskidu w Urzędzie Gminy Łącko
W dniu 9 marca w godz.: 9:00-13:00 w Urzędzie Gminy Łącko odbędzie się dyżur pracownika LGD Brama Beskidu, podczas którego będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów.
Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl.
 Dyżur pracownika LGD... Czytaj więcej: Dyżur pracownika LGD Brama Beskidu w Urzędzie Gminy Łącko
22.02.2023 - Kolejne dotacje napływają do naszej Gminy!
W poniedziałek wójt Jan Dziedzina odebrał promesę na dofinansowanie projektu pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Jazowsku i Łącku. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 523 700 zł przyznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie możliwa wymiana 30 szt. lamp oświetleniowych na obiekcie Orlik w...
 Kolejne dotacje... Czytaj więcej: Kolejne dotacje napływają do naszej Gminy!
21.02.2023 - Prawie 10 km nowej nawierzchni na drogach gminnych!

Podpisana została umowa na modernizację 15 odcinków dróg gminnych, których łączna długość wyniesie prawie 10 km. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 4,4 mln zł, 15 odcinków dróg gminnych zyska nową nawierzchnię. Całkowita wartość robót związanych z modernizacją  dróg  wynosi 5,34 mln zł.   

 Prawie 10 km nowej... Czytaj więcej: Prawie 10 km nowej nawierzchni na drogach gminnych!
21.02.2023 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „B” we wsi Jazowsko Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
21.02.2023 - Fundusz Solidarności z Ukrainą - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych
Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na: działania w społecznościach lokalnych,...
 Fundusz Solidarności z... Czytaj więcej: Fundusz Solidarności z Ukrainą - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych
21.02.2023 - Działaj lokalnie - skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji pn. Masz Głos!
Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności...
 Działaj lokalnie -... Czytaj więcej: Działaj lokalnie - skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji pn. Masz Głos!
20.02.2023 - Wnioski na zakup II transzy węgla można składać do końca lutego 2023 r.
Wójt Gmina Łącko informuje, iż można jeszcze składać wnioski o zakup preferencyjny węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach drugiej transzy zakupu w terminie nieprzekraczalnym do 28 lutego 2023 r.  Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach drugiej transzy to 1,5 tony.  Limit niewykorzystany w ramach...
 Wnioski na zakup II... Czytaj więcej: Wnioski na zakup II transzy węgla można składać do końca lutego 2023 r.
17.02.2023 - Kolejne środki dla gminy Łącko na poprawę infrastruktury drogowej!
Rozstrzygnięty został konkurs wniosków złożonych w ramach programu pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 6. W ramach ogłoszonego naboru złożono 169 wniosków, w tym 44 na zadania powiatowe i 125 wniosków na zadania gminne. Dofinansowanie uzyskały 23 zadania związane z przebudową infrastruktury powiatowej i 45 zadań gminnych. Wśród...
 Kolejne środki dla gminy... Czytaj więcej: Kolejne środki dla gminy Łącko na poprawę infrastruktury drogowej!
14.02.2023 - Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych
Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Łącko z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. 1, 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2...
 Ogłoszenie konkursów na... Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych