Jakość powietrza:

Aktualności

02.11.2020 - Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu "C" worki czerwone - wytyczne postępowania z odpadami komunalnymi dla osób przebywających w izolacji
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu "C" worki czerwone Wytyczne postępowania z odpadami komunalnymi dla osób przebywających w izolacji:                Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi...
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu
30.10.2020 - Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach
Rozpoczęły się prace związane z budową wodociągu w Maszkowicach. Zadanie to w sumie będzie kosztować blisko 700 tys. zł i obejmuje wykonany już odwiert głębinowy, remont zbiornika zasilającego wraz wykonaniem przyłącza energetycznego, zakup ,,stróżówki” oraz rozpoczęte właśnie roboty przy budowie prawie 3,5 km sieci...
Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach
29.10.2020 - INFORMACJA DLA OSÓB W IZOLACJI DOMOWEJ LUB KWARANTANNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje pomoc osobom potrzebującym, zwłaszcza chorym, samotnym i niepełnosprawnym przebywającym w izolacji lub kwarantannie np. przy organizacji zakupów  w razie potrzeby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku.

INFORMACJA DLA OSÓB W IZOLACJI DOMOWEJ LUB KWARANTANNIE
29.10.2020 - Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zaistniałej sytuacji wszystkie wnioski składane w Urzędzie Gminy Łącko mogę być składane w formie elektronicznej lub osobiście do specjalnie przygotowanego pojemnika umieszczonego przy wejściu głównym budynku urzędu.

Informacja - jak załatwić sprawy w UG Łącko
27.10.2020 - Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy. Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony...
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
26.10.2020 - Akcja - Wspieraj Seniora

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

Informacja dotycząca prowadzonej akcji: https://wspierajseniora.pl/ 

INFOLINIA DLA SENIORÓW tel. 22 505 11 11

Akcja - Wspieraj Seniora
23.10.2020 - Gminne inwestycje na rzecz poprawy bazy infrastruktury szkolnej i sportowej.
Obecnie zmierzają ku końcowi prace związane z budową boiska sportowego przy SP w Szczereżu, a podobne zadanie przy SP w Obidzy zostało w ostatnim czasie zakończone. Obydwa przedsięwzięcia były możliwe dzięki pozyskanemu przez Gminę Łącko dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w łącznej wysokości 739 600 zł. Obiekty te, mają w swoim...
Gminne inwestycje na rzecz poprawy bazy infrastruktury szkolnej i sportowej.
22.10.2020 - Odnowiono kapliczkę – krzyż przydrożny w Maszkowicach
                                                                                         Gmina Łącko zakończyła realizację projektu pn. „Odbudowa kapliczki przydrożnej w Maszkowicach”. Celem bezpośrednim odbudowy zabytkowej kapliczki było zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i...
Odnowiono kapliczkę – krzyż przydrożny w Maszkowicach