Jakość powietrza:

Aktualności

12.02.2021 - Gmina Łącko podpisała umowę na wykonanie elewacji Centrum Kultury
Dzisiaj Gmina Łącko podpisała kolejną umowę dotyczącą budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku. Tym razem zakres robót obejmuje wykonanie elewacji CKiEM. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę nieco ponad 548 tys. zł złożył wykonawca pierwszego etapu budowy Centrum Kultury- Firma Budowlana „GURGUL” Piotr Gurgul z siedzibą...
Gmina Łącko podpisała umowę na wykonanie elewacji Centrum Kultury
10.02.2021 - Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń/sal przeznaczonych na tworzone pracownie informatyczno-językowe w szkołach realizujących projekt "Szkoły na 6 w gminie Łącko"
  W ramach projektu wykonano zadanie mające na celu dostosowanie obiektów/szkół, w których realizowany jest projekt „Szkoły na 6 w gminie Łącko” do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono schodołazy oraz wózki inwalidzkie do szkół podstawowych w Zarzeczu, Kiczni i Zagorzynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku oraz...
Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń/sal przeznaczonych na tworzone pracownie informatyczno-językowe w szkołach realizujących projekt
09.02.2021 - Zaproszenie do udziału w projekcie „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM - edycja 2”
Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM - edycja 2” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Osoby młode...
Zaproszenie do udziału w projekcie „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM - edycja 2”
09.02.2021 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zarzecze
WÓJT GMINY ŁĄCKO   informuje, że w dniach od 9 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz części nieruchomości położonej w miejscowości Zarzecze stanowiącej działkę ewidencyjną nr 497/11, która to została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat....
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zarzecze
09.02.2021 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jazowsku z nowym wozem bojowym!
W niedzielę 7 lutego 2021 r. odbyło się oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego GBA 2,4/16 Mercedes Atego 1528 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazowsku. W uroczystości brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Wójt Gminy Łącko, przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łącku oraz zaproszeni goście, którzy wspierali...
Ochotnicza Straż Pożarna w Jazowsku z nowym wozem bojowym!
09.02.2021 - Przedłużenie terminu naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych!

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Przedłużenie terminu naboru na kandydatów na rachmistrzów spisowych!
08.02.2021 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko - Prognoza oddziaływania na środowisko - Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu (Projekt) - Rysunek zmiana planu ...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
08.02.2021 - Informacja o możliwości odbioru nakazów płatniczych dla mieszkańców miejscowości Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że nakazy płatnicze dla podatników z terenu wsi Łącko będą do odbioru w Urzędzie Gminy Łącko w pokoju nr 4 – od dnia 8 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.

Informacja o możliwości odbioru nakazów płatniczych dla mieszkańców miejscowości Łącko
05.02.2021 - Informacja dotycząca szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że dnia 06.02.2021 r. (sobota) na terenie miejscowości Maszkowice oraz Łącko odbędą się szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Informacja dotycząca szczepienia psów przeciwko wściekliźnie