Jakość powietrza:

Aktualności

10.11.2020 - Na Modyni trwa budowa wieży widokowej.
Rozpoczęto prace związane z budową wieży widokowej na Górze Modyń. Wykonawca zrealizował już szereg prac ziemnych i betoniarskich, a obiekt ten ma powstać do końca czerwca przyszłego roku. Ta długo wyczekiwana inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki pozyskanemu dofinansowaniu oraz wsparciu finansowemu, jakie naszej gminie udzieliły...
Na Modyni trwa budowa wieży widokowej.
06.11.2020 - Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łącko
Szanowni Państwo, przekaz medialny i tzw. przekaz lokalny nie zawsze oddają właściwy stan rzeczy.  Dochodzące coraz liczniejsze pytania dotyczące rzekomego zamknięcia Urzędu Gminy Łącko spowodowały niniejszy komunikat. Pragnę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że podległy mi urząd nie jest zamknięty i właściwie do tej pory ani raz...
Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łącko
05.11.2020 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722). Informacja.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
05.11.2020 - Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych, krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu internetowym. 

Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”
02.11.2020 - Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łącko
Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby wszelkie sprawy urzędowe ograniczyć do formy telefonicznej, drogą elektroniczną, poprzez złożenie pisma w skrzynce podawczej umieszczonej w wejściu do budynku Urzędu Gminy lub w...
Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łącko
02.11.2020 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zrealizował zadanie: „Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę”
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko, pomimo panującej pandemii oraz związanych z nim utrudnień zakończył realizację zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.” Dbając o czyste powietrze dbam o otaczającą nas przyrodę”. W...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zrealizował zadanie: „Dbając o czyste powietrze dbam o  otaczającą nas przyrodę”
02.11.2020 - Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu "C" worki czerwone - wytyczne postępowania z odpadami komunalnymi dla osób przebywających w izolacji
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu "C" worki czerwone Wytyczne postępowania z odpadami komunalnymi dla osób przebywających w izolacji:                Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi...
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi od mieszkańców typu
30.10.2020 - Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach
Rozpoczęły się prace związane z budową wodociągu w Maszkowicach. Zadanie to w sumie będzie kosztować blisko 700 tys. zł i obejmuje wykonany już odwiert głębinowy, remont zbiornika zasilającego wraz wykonaniem przyłącza energetycznego, zakup ,,stróżówki” oraz rozpoczęte właśnie roboty przy budowie prawie 3,5 km sieci...
Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Maszkowicach