Jakość powietrza:

Aktualności

27.07.2020 - Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiczni od września będą cieszyć się odnowionym boiskiem sportowym
W piątkowe popołudnie w Krościenku nad Dunajcem miało miejsce uroczyste przekazanie symbolicznych czeków gwarantujących przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”. W sumie rozdysponowanych zostało 25 czeków na łączną kwotę ponad 3...
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiczni od września będą cieszyć się odnowionym boiskiem sportowym
27.07.2020 - Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku dotycząca programu "Posiłek w szkole i w domu"
Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 17.08.2020 rodzice dzieci, którzy chcą skorzystać z programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w okresie od września do grudnia  2020  powinni  zgłosić  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku i złożyć nowy wniosek.           Jednocześnie informujemy, że...
Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku dotycząca programu
27.07.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łącko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego w Gminie Łącko   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia...
Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
21.07.2020 - Mobilne biuro Programu "Czyste Powietrze" na łąckim rynku

Dziś od godziny 10.00 na łąckim rynku będzie stacjonowało Mobilne Biuro Programu "Czyste Powietrze". Podczas dyżuru można skorzystać z porad dotyczących naboru i składania wniosków.

Mobilne biuro Programu
20.07.2020 - Rekomendacja w sprawie przyjęć ślubnych

Pismo Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. rekomendacji w sprawie przyjęć ślubnych.

Skan Pisma

Rekomendacja w sprawie przyjęć ślubnych
17.07.2020 - Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku w sprawie ograniczenia obsługi interesantów.

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku w sprawie ograniczenia obsługi interesantów od 20 lipca br. do odwołania.

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku w sprawie ograniczenia obsługi interesantów.
17.07.2020 - Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu dotyczące koronawirusa

Informujemy, że na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu na bieżąco udostępniane są dane dotyczące liczby osób z potwierdzeniem wystąpienia covid-19 z podziałem na poszczególne gminy oraz pozostałe dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu

Link do strony PSSE w Nowym Sączu: 

https://pssenowysacz.wsse.krakow.pl/index.php/komunikaty

Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu dotyczące koronawirusa
17.07.2020 - TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,   Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,   Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym  Regionalnego Programu...
TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”
15.07.2020 - Konsultacje społeczne dla Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że od 2 lipca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu.

Konsultacje społeczne dla Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego