Aktualności

23.10.2019 - Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu, a jego celem jest włączenie Małopolan w prace nad tym dokumentem.

Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
23.10.2019 - Nowe Jutro z POWERE-em -program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!

Pojawiła się możliwość wzięcia udziału przez mieszkańców gminy w projekcie „Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!” realizowanym  przez  Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w  Małopolsce.

Informacja o Projekcie.

Nowe Jutro z  POWERE-em  -program zwiększania  aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!
18.10.2019 - Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca możliwości ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków lub powodzi w 2019 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca możliwości ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków lub powodzi w 2019 r.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca możliwości ubiegania się o udzielenie pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków lub powodzi w 2019 r.
17.10.2019 - Nowe oblicze remizy OSP w Zarzeczu
Początkiem października zakończono remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019”, z którego na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 24 032 zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 59 000 zł. Prowadzone prace obejmowały swym zakresem remont garażu,...
Nowe oblicze remizy OSP w Zarzeczu
16.10.2019 - V Kongres Kultury Regionów
W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w dniach od 15 do 18 października br. odbywa się V Kongres Kultury Regionów „Sacrum – Profanum. Oś istnienia”. W programie spotkania znajdą się dyskusje, warsztaty i koncerty. Nowy Sącz gości w tym czasie ok. 300 regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury,...
V Kongres Kultury Regionów
16.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
15 października 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział...
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
16.10.2019 - Rekonstrukcja kapliczek w Gminie Łącko!
Gmina Łącko w październiku 2019 r. zakończyła realizację projektów pn. „Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie kapliczki przydrożnej w Kiczni”, oraz „Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie dachu kapliczki w Łącku”. Projekty były współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Kapliczki Małopolski...
Rekonstrukcja kapliczek w Gminie Łącko!
15.10.2019 - Informacja MIR dotycząca dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
Małopolska Izba Rolnicza informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z...
Informacja MIR dotycząca dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Jakość powietrza: