Jakość powietrza:

Aktualności

19.01.2022 - Informacja dla interesantów UG Łącko

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się informacjami o wzroście zachorowań na terenie Gminy Łącko załatwiając bezpośrednio sprawy w  Urzędzie Gminy Łącko, proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących zasłaniania ust i dezynfekcji rąk.

 Informacja dla...
18.01.2022 - KOMUNIKAT Wójta Gminy Łącko

KOMUNIKAT Wójta Gminy Łącko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko Uchwały Nr 148/XXXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część „A”, dla terenów przedstawionych na załączniku graficznym Nr 10 do niniejszej...

 KOMUNIKAT Wójta Gminy... Czytaj więcej: KOMUNIKAT Wójta Gminy Łącko
17.01.2022 - Dofinansowane szkolenia zmieniają życie zawodowe uczestników projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji do skorzystania z dofinansowanych szkoleń.  W ramach realizowanych projektów możliwe jest otrzymanie bonów, dofinansowujących wybrane kursy czy egzaminy. Dodatkowo wsparcia udzieli Doradca Zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, doradzający na każdym etapie. Decyzja o przystąpieniu do projektu, to także okazja do uzupełnienia wykształcenia czy rozpoczęcia nauki nowych języków obcych. Obecnie, bez względu na wykształcenie mogą...

 Dofinansowane szkolenia... Czytaj więcej: Dofinansowane szkolenia zmieniają życie zawodowe uczestników projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
14.01.2022 - INFORMACJA Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2022 r. w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku

INFORMACJA Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2022 r. w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku w godzinach od 08:00 do 15:00 Wójt Gminy Łącko informuje: 1. Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, 2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w rejestrze wyborców sołectwa, 3. Spis wyborców...

 INFORMACJA Wójta Gminy... Czytaj więcej: INFORMACJA Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2022 r. w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku
13.01.2022 - Program wyrównywania różnic między regionami III

Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu...

 Program wyrównywania... Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III
10.01.2022 - Obwieszczenie w sprawie dodatkowego planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.2020, poz.1683 ze zm.), Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości dodatkowy Plan polowań zbiorowych...

 Obwieszczenie w sprawie... Czytaj więcej: Obwieszczenie w sprawie dodatkowego planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 222 Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu
10.01.2022 - Nabory wniosków o przyznanie pomocy prowadzone przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu

Przekazujemy informację o naborach wniosków, o przyznanie pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu...

 Nabory wniosków o... Czytaj więcej: Nabory wniosków o przyznanie pomocy prowadzone przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu
07.01.2022 - Koncert Noworoczny 2022 za nami

6 stycznia br. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. Kapelmistrz dzielił podest dyrygencki ze swoim asystentem Krzysztofem Madziarem. Koncert prowadziła Małgorzata Broda. Wydarzenie zorganizowano z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W repertuarze koncertu znalazły się...

 Koncert Noworoczny 2022... Czytaj więcej: Koncert Noworoczny 2022 za nami