Jakość powietrza:

Aktualności

23.11.2020 - Dobiegł końca konkurs „Rymowanki dla rolników”
Właśnie dobiegł końca konkurs promujący Powszechny Spis Rolny 2020 wśród najmłodszych dzieci pt. „Rymowanki dla rolników”. Dziękujemy wszystkim placówkom przedszkolnym za udział w konkursie. Dziękujemy dzieciom za wykonanie pięknych wierszy i piosenek oraz za czas poświęcony na ich przygotowanie. Dziękujemy także opiekunom grup...
Dobiegł końca konkurs „Rymowanki dla rolników”
20.11.2020 - Projekt „Wróć z POWERem!”
Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli: masz mniej niż 30 lat, byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski, nasz projekt jest dla Ciebie! Tłumaczymy pisemnie. Dokumenty urzędowe i zwykłe opinie pracodawców....
Projekt „Wróć z POWERem!”
20.11.2020 - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko
Gmina Łącko realizuje projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2...
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko
20.11.2020 - Akcja - Wspieraj Seniora
W jaki sposób można zgłosić potrzebę pomocy w ramach akcji Wspieraj Seniora? Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel.  22 505 11 11. Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje...
 Akcja - Wspieraj Seniora
18.11.2020 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2021
WÓJT GMINY ŁĄCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2021 oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej. Załączniki do pobrania na stronie BIP Urzędu...
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2021
18.11.2020 - Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2021 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej
18.11.2020 - Realizacja programu "Moja pierwsza praca"

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku realizuje projekt "Pierwsza umowa o pracę" nr WZ-IV.3212.9.11.2020. Program realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. 

Realizacja programu
18.11.2020 - Rolniku spisz się do końca listopada!

Do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Zachęcamy do dokonania samospisu. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/

Rolniku spisz się do końca listopada!
16.11.2020 - Konsultacje społeczne LSR
Szanowni Państwo! W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na...
Konsultacje społeczne LSR