Rekrutacja 2020 / 2021 - dokumenty

sn6-b

 

Rekrutacja będzie prowadzona od  1 do 30 czerwca 2020 r.. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27.