Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania dot. zadań p. n.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn:

1. Modernizacja drogi gminnej nr 291831K "Kadcza - Stara Droga" w m. Kadcza.

 

Zawiadomienie (pobierz)