Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia

termomodernizacja logo

 

Projekt pn. „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia został złożony w ramach konkusu w ramach poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR i znajduje się obecnie w trakcie oceny merytorycznej.

Przedmiotem projektu jest wykonanie ulepszeń dzięki którym nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Łącko. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 budynków: Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zagorzynie, Szkoły Podstawowej w Kiczni.

Zakłada się wykonanie następujących działań:

1. ZSG w Łącku – termomodernizacja budynku (docieplenie: elewacji, ścian piwnic, cokołów i kominów ponad dachem, stropu, docieplenie podłogi na sali gimnastycznej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; zastosowanie liczników ciepła i wody oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę,

2. ZSG w Zagorzynie - termomodernizacja budynku (docieplenie: elewacji, ścian piwnic, cokołów i kominów ponad dachem, stropu, docieplenie podłogi na sali gimnastycznej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; zastosowanie liczników ciepła i wody oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę,

3. Szkoła Podstawowa w Kiczni - termomodernizacja budynku (docieplenie: elewacji, ścian piwnic, cokołów i kominów ponad dachem, stropu, docieplenie ścian wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną od części nieogrzewanej oraz stropu na strychu nad pomieszczeniami ogrzewanymi z wełny mineralnej; izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropów; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; zastosowanie liczników ciepła i wody oraz urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę.

 

Okres realizacji 2017-2018

Szacowana wartość projektu: 3 271 920,53 zł

Wysokość dofinansowania: 1 499 837,68 zł