Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinie i Woli Kosnowej

logo 2

 

Dobre warunki  atmosferyczne pozwoliły na  przyspieszenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinej i Kosnowej.
Całkowity koszt robót związanych z wykonywaną siecią kanalizacyjną wg zawartej umowy z Liderem Konsorcjum – Firmą MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J. wynosi 5 234 939,03 zł.
Realizowana inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu ze środków EFRROW w kwocie 1 922 507 zł.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020