Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

Szanowni Państwo !

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % odpisu podatkowego za 2016 rok na rzecz naszej organizacji.  W deklaracji PIT prosimy wpisać nasz nr KRS 0000122345.


Z góry dziękujemy za wsparcie !!!

Zarząd Koła


Nasze Koło od 23 lat działa na rzecz i w imieniu dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje Gminy: Krościenko n/D. Szczawnica, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Kamienica, Łącko, Podegrodzie.

Prowadzimy edukację, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Organizujemy wycieczki,  imprezy sportowe  i kulturalne. W chwili obecnej  opieką otaczamy 130 osób wielorako niepełnosprawnych z czego 6 z terenu Gminy Łącko. Znajdują one wsparcie w 4 placówkach dziennego pobytu zlokalizowanych w Krościenku, Szczawnicy i w Ochotnicy Dolnej. Codziennie własnym i wynajętym transportem przewozimy ponad 80 osób na trasie dom-placówka-dom.

W tym roku gromadzimy fundusze na budowę domu mieszkalnego, remonty placówek dla dzieci, oraz na dofinansowanie przewozu podopiecznych na zajęcia. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej lub pod wskazanymi telefonami.

18 262 30 82 (Krościenko)   262 46 24 (Ochotnica D.)  262 15 18 (Szczawnica)

www.psouu-szczawnica.pl   

e-mail: orew_kro@wp.pl

Informujemy, że z dniem 02 grudnia 2016 nastąpiła zmiana nazwy organizacji.Słowa: „z upośledzeniem umysłowym” zastąpiono zwrotem: „z niepełnosprawnością intelektualną”.Cele statutowe, zakres działania, adresy placówek i numery kont bankowych pozostają bez zmian.                                                                                                                                      

Podziel się: