Towarzystwo Miłosników Ziemi Łąckiej

Do Towarzystwa wpisało się 87 członków (stan na dzień 12 czerwca 2008 roku). Zarząd Towarzystwa zbiera się w dniu 19 czerwca 2008 roku, o godzinie 16.30 w siedzibie Towarzystwa, by omówić zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, celem uzupełnienia Zarządu w związku ze śmiercią sekretarza TMZŁ śp. Jana Turka.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w lutym 1987 roku. Obecnie do Towarzystwa należy 87 osób, które mieszkają nie tylko w Polsce, ale także w Kanadzie i USA. Do towarzystwa może należeć każdy, kto ukończył 18 rok życia.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest propagowanie regionu, działalność edukacyjno - wychowawcza, charytatywna, wydawnicza, prowadzenie dokumentacji historyczno - fotograficznej, kultywowanie i zachowanie tradycji. Towarzystwo pielęgnuje tradycje niepodległościowe i narodowe, uczestniczy aktywnie w obchodach świąt narodowych i kościelnych.


Najważniejsze akcje, które prowadzi TMZŁ to:

1. "Podziel się z najbiedniejszymi" - dwa razy w roku - przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą - zbiórka żywności paczkowanej, w wyznaczonych sklepach gminy Łącko i rozdział jej pomiędzy najbiedniejsze rodziny.

2. "Gorące serca zwalczą mróz" - akcja charytatywna mająca na celu pomoc najbiedniejszym uczniom szkół podstawowych w gminie Łącko. Zebrane podczas kiermaszy, loterii i aukcji pieniądze, przeznaczane są na zakup odzieży zimowej, podręczników oraz opłacenie wycieczek edukacyjno - wychowawczych. Każdego roku wspieramy w ten sposób 50 uczniów. Ponadto Towarzystwo zabiega o darowizny na ten cel u osób prywatnych i przedsiębiorstw.

3. Koncert charytatywny MIŁOSIERDZIE - organizowany jest od 2002 roku. Obecnie odbywa się on 16 października tj. w Dniu Papieskim. Zebrane podczas koncertu pieniądze są przekazywane na jednorazowe stypendium dla ucznia Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku.

4. "Łącko - moja mała ojczyzna" - Konkurs ten ma na celu popularyzację regionu oraz zapoznanie młodego pokolenia ze swoimi "korzeniami" .Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody i dyplomy, młodzież bardzo chętnie bierze udział w tym konkursie.

5."Żyj kolorowo" - organizowany przez TMZŁ corocznie w czerwcu, ma na celu propagowanie walorów turystyczno - przyrodniczych oraz estetyki i piękna ogrodów w gminie Łącko. Konkurs ten wspiera finansowo ZKG w Łącku. Konkurs przynosi wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom. Przeciętnie w konkursie bierze udział ok. 35 ogrodów.


Przy Towarzystwie działają także kółka:

  • haftu ludowego,
  • historyczne i literackie,
  • a także Społeczny Komitet Odnowy i Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.


TMZŁ organizuje ciekawe wystawy dotyczące regionu, wśród nich m.in.: "Ziemia Łącka i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku", "Czasy naszych przodków", "Łącko jakiego już nie ma".

Od 2004 roku Towarzystwo wydaje Almanach Łącki - jest to półrocznik, wydawany w czerwcu i grudniu każdego roku, dzięki prywatnym darczyńcom, Starostwu w Nowym Sączu i społecznym wysiłkiem Kolegium redakcyjnego i redakcji Almanachu.

Adres siedziby: 
33-390 Łącko 512


Więcej informacji na stronie internetowej: www.tmzl.elacko.pl