Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Istota tego przedsięwzięcia polega na wykorzystaniu niekonwencjonalnym wsi, regionu, tradycji sadowniczych związanych z produkcją owoców (głównie jabłek, śliw, gruszek), oraz narosłej z latami kultury. Symbolem "Łąckiej Drogi Owocowej" są owoce, które produkują zrzeszone gospodarstwa. Logiem tym oznakowana zostanie cała Droga Owocowa.

logo

Idea Stowarzyszenia polega na promocji regionu o intensywnej produkcji owoców i ich przetworów (w tym napojów alkoholowych), aby zwiększyć bezpośrednią sprzedaż w gospodarstwach sadowniczych i w ten sposób podnieść dochód rolniczy, stabilizując dotychczasowe miejsca pracy.

Mamy nadzieję, iż aktywacja sprzedaży bezpośredniej stanie się bodźcem do rozwijania szerokiej oferty usług nakierowanych na ściągnięcie turystów-konsumentów do naszego regionu, dzięki czemu będą mogły powstać dodatkowe miejsca pracy na obszarze wiejskim.

Największy nacisk kładziemy na bezpośrednią sprzedaż świeżych owoców i przetworów przez cały rok. Dążymy do wzmocnienia siły gospodarczej gminy Łącko. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców miast na walory regionu.


Więcej informacji na stronie: www.ldo.pl