INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI ZADANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działając w imieniu Gminy Łącko rozpoczął realizację zadania pn.:

"DBAJĄC O CZYSTE POWIETRZE DBAM O OTACZAJĄCĄ NAS PRZYRODĘ"

Głównym celem zadania jest:

- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu możliwości poprawy jakości powietrza,

- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu Gminy Łącko.

W ramach zadania powstanie ścieżka edukacyjna na działce nr 593 w Jazowsku, na której zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych. Na urzędowych tablicach na terenie Gminy Łącko zamieszczone zostaną plakaty a dzieci ze szkół podstawowych otrzymają ulotki promujące walkę ze smogiem.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania 53 501,00 zł, kwota dotacji 37 318,00 zł

STRONA WFOŚiGW W KRAKOWIE: www.wfos.krakow.pl

Podziel się: