Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku realizuje zadanie pn. "Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku", które polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku dla wszystkich grup odbiorców dzięki zakupowi wyposażenia do sal tematycznych dla zajęć pozalekcyjnych, ale również rozwijających zainteresowania dla wszystkich mieszkańców Gminy Łącko, w tym również seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu.

Zakup wyposażenia obejmie: zakup mebli, zakup sprzętu multimedialnego i specjalistycznego oraz ich montaż dla następujących sal tematycznych: pracownia plastyczna, sala muzyczna, sala zajęć teatralnych i kółek zainteresowań oraz sala konferencyjna do organizacji m.in. spotkań twórczych, wieczorów autorskich, konkursów o różnej tematyce.

Całkowity koszt zadania: 128.000 zł, w tym 100.000 zł - dofinansowanie, 28.300 zł - środki własne.    
tablica__fundusz_60x40Gok