Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

GLKS Zyndram wczoraj i dziś. 70 lat historii.

loga na www 1

 GLKS Zyndram wczoraj i... Czytaj więcej: GLKS Zyndram wczoraj i dziś. 70 lat historii.

Cztery pory roku dawnej wsi

loga na www

Cztery pory roku dawnej wsi Czytaj więcej: Cztery pory roku dawnej wsi

Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko

logo na str gł

 Zakup wyposażenia dla... Czytaj więcej: Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko

Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

 

logo na www

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


 

 Zakup wyposażenia dla... Czytaj więcej: Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

 

logo na www

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Zakup wyposażenia dla... Czytaj więcej: Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko

  Gmina Łącko realizuje projekt pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łącko, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie...
 Nowa jakość edukacji... Czytaj więcej: Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. rozliczeń - „Projektu pn. „ Szkoły na „ 6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie...
 Nabór na wolne... Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. rozliczeń - „Projektu pn. „ Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach...
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko

1. Wymagania I.      Wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne): 1) Obywatelstwo polskie. * 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3) Nieposzlakowana opinia. 4) Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne...
 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w urzędzie Gminy Łącko