Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Gmina Łącko realizuje projekt pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr. Okres realizacji: 01.07.2017 do 31.12.2019 Całkowita...
 Przebudowa oczyszczalni... Czytaj więcej: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 292025K Łącko-Strażacka w m. Łącko

Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291985K Łącko – Pożogi w m. Łącko

Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291858K Jazowsko - Do Starej Cegielni w m. Jazowsko

Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

prow

 Modernizacja drogi... Czytaj więcej: Modernizacja drogi gminnej nr 291841K Jazowsko - Na Szczereż w m. Jazowsko i Szczereż

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczni

2

 Remont remizy Ochotniczej...

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

wfosigw_logo

Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 Zakup odzieży ochronnej... Czytaj więcej: Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

W trakcie oceny formalnej znajduje się projekt pn. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiejw ramach poddziałania 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM 2014-2020.

 Poprawa infrastruktury... Czytaj więcej: Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej