Projekty UE

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Świetlice wiejskie w Brzynie i Woli Kosnowej zostały doposażone dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Łącko w ramach konkursu "Małopolskie świetlice wiejskie 2022", współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Łącko. Do świetlicy w Brzynie zakupiono: - wyposażenie zaplecza kuchennego (kociołek elektryczny,...
 Nowe wyposażenie... Czytaj więcej: Nowe wyposażenie trafiło do świetlic w Brzynie i Woli Kosnowej

Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gmina Łącko, w ramach konkursu pn. “Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w dwóch miejscowościach. Całkowity koszt zakupu wyposażenia do świetlicy w Brzynie planowany jest na poziomie 27 110 zł, w tym...
 Małopolskie Świetlice... Czytaj więcej: Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022 w Gminie Łącko

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Projekt pn. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko" współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie, 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Modernizacja... Czytaj więcej: Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku

Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Obraz1

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Umowa o dofinansowanie... Czytaj więcej: Umowa o dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku"

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

  Gmina Łącko realizuje projekt pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,...
 Poprawa jakości... Czytaj więcej: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"

Projekt „RAZEM DO CELU”

Ten element nie posiada opisu. Być może administrator serwisu dopiero go redaguje. Kliknij "więcej" aby przejść do treści rozszerzonej artykułu.
Projekt „RAZEM DO CELU” Czytaj więcej: Projekt „RAZEM DO CELU”

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza


Beneficjent: Gmina Łącko

Umowa o przyznaniu pomocy: 23 październik 2018 r.

 Budowa budynku... Czytaj więcej: Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza