Klub Senior +


Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku jest partnerem zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku pn. "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko".

Polegało ono na organizacji wyjazdów tematycznych o charakterze integracyjnym, mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Łącko, dla których na co dzień dostęp jest utrudniony poprzez odległość od ośrodków miejskich dysponujących zróżnicowaną ofertą kulturalną, ale również na skutek cen jednostkowych za bilety. Informacje na ten temat były zamieszczone w placówce oraz Klubie Seniora. W ramach realizacji zadania zaplanowano trzy wyjazdy: dwa do Krakowa - wyjazd na spektakl teatralny, wyjazd na koncert do filharmonii oraz wyjazd do kopalni soli w Wieliczce. W wyjazdach tych uczestniczyli przedstawiciele Klubu Senior + w Łącku.

Koszt całkowity zadania: 18.750 zł, w tym: 15.000 zł – dofinansowanie, 3.750 zł – środki własne Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

belka

 Bliżej kultury -... Czytaj więcej: Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 2024

INFORMACJE I OGŁOSZENIA 

2024

 

 INFORMACJE I OGŁOSZENIA... Czytaj więcej: INFORMACJE I OGŁOSZENIA 2024

Plan zajęć

 

PLAN ZAJĘĆ* – CZERWIEC  2024

KLUB CZYNNY:

Poniedziałek, Środa, Piątek                        9.30 – 13.30

Wtorek, Czwartek                                       11.30 – 15.30

Tel. 517 577 892      www.lacko.pl/klub-senior-ii.html

 

DATA

TEMAT ZAJĘĆ

3.06.2024

Poniedziałek

14.00- 16.00 Klubowy Dzień Dziecka- spotkanie integracyjne, wspólne zabawy, przygotowanie poczęstunku: gofry, zapraszamy wszystkich Seniorów (z dziećmi, niekoniecznie własnymi wnukami Plan zajęć

INFORMACJA O PROGRAMIE WIELOLETNIM SENIOR+ NA LATA 2021-2025

senior +

KLUB SENIOR + W ŁĄCKU 

Klub Senior + w Łącku działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Łącko. Klub dysponuje 50 miejscami. Jest czynny:

Poniedziałek      9.30 – 13.30

Wtorek                11.30 – 15.30

Środa                  9.30 – 13.30

Czwartek            11.30 – 15.30

Piątek                 9.30 – 13.30

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w Ośrodku Zdrowia w Łącku. Lokal wyodrębniony na Klub Seniora zajmuje łączną powierzchnię 174,5 m2 w tym kuchnia z jadalnią, pomieszczenie klubowe, sala spotkań, hall z korytarzem, szatnia, magazyn, łazienka z prysznicem i wc. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje pracownik socjalny. Uczestnikami Klubu Senior mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Łącko. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Klubie Senior+.

>>GALERIA<<

 INFORMACJA O PROGRAMIE... Czytaj więcej: INFORMACJA O PROGRAMIE WIELOLETNIM SENIOR+ NA LATA 2021-2025

Zajęcia online dla Seniorów 2021

Zapraszamy do udziału w zajęciach online, które polegają na czytaniu, oglądaniu interesujących treści, wywiadów, artykułów, a także wykonywaniu ćwiczeń pokazanych w załączonych filmikach.

ROK 2021

 Zajęcia online dla... Czytaj więcej: Zajęcia online dla Seniorów 2021

Zajęcia online dla Seniorów (część II)

W związku z ponownym zawieszeniem działalności Klubu Senior+ w Łącku zapraszamy do udziału w zajęciach online, które polegają na czytaniu, oglądaniu interesujących treści, wywiadów, artykułów, a także wykonywaniu ćwiczeń pokazanych w załączonych filmikach.

Od 19.10.2020 do 31.12.2020 roku

 Zajęcia online dla... Czytaj więcej: Zajęcia online dla Seniorów (część II)

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Informacje i ogłoszenia dla Seniorów

INFORMACJE I OGŁOSZENIA Czytaj więcej: INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Zajęcia online dla Seniorów (część I)

W związku z czasowym zawieszeniem działalności Klubu Senior+ w Łącku zapraszamy do udziału w zajęciach online.

Zapraszamy!

 3.08.2020 - 10.09.2020

 
 Zajęcia online dla... Czytaj więcej: Zajęcia online dla Seniorów (część I)