Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

logo ministerstwoznaki_strona_www1

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystapił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatawianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu róznego rodzaju aktywmności społecznej.Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałęgo współudziału na co dzień dziecka opiekuna

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

         Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu 184140743

 

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023

fdde

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  

 PROGRAM “ASYSTENT... Czytaj więcej: PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

fdde

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 PROGRAM “ASYSTENT... Czytaj więcej: PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

fdde

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 PROGRAM “ASYSTENT... Czytaj więcej: PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”