Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że Powiat Nowosądecki został objęty działaniem programu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującym w Polsce od 2016 roku. W ramach tego programu mieszkańcy Gminy Łącko mogą skorzystać z darmowego poradnictwa prawnego świadczonego przez adwokatów i radców prawnych.

Mieszkańców Gminy Łącko zapraszamy szczególnie do skorzystania z punktu w Starym Sączu przy ul. S. Batorego 27, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Ponadto mieszkańcy Gminy Łącko mogą otrzymać nieodpłatną poradę prawną w Nowym Sączu, Tęgoborzy, Grybowie, Piwnicznej – Zdroju oraz w Krynicy – Zdroju. Adresy oraz harmonogramy wskazanych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo znaleźć na wskazanych wyżej stronach internetowych.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

I. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krynicy-Zdroju (ul. Nadbrzeżna 3, pokój nr 63)

PN-PT: 9.00-17.00;

II. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w  Piwnicznej-Zdroju (ul. Zdrojowa 1)

PN-PT: 9.00-13.00;

III. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113)

PN-PT: 16.00-20.00;

IV. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Grybowie (ul. Rynek 4)

PN-PT: 9.00-17.00;

V. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starym Sączu (ul. S. Batorego 27, pokój nr 6)

PN-PT: 9.00-17.00;

VI. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Tęgoborzy (Tęgoborze 193, pokój nr 2)

PN-PT: 13.00-17.00.