Aktualności

INFORMACJA

Informuję, że w związku ze szkoleniem pracowników socjalnych  w dniu

02.06.2023r

(piątek)

Pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Nie przyjmują klientów

Za utrudnienia przepraszamy

                     Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

                 mgr Artur Kotas

INFORMACJA

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

Podprogram 2021 Plus

Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja dla Ośrodków Pomocy Społecznej:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

 Programu Operacyjnego...

Zapytanie Ofertowe - Psycholog

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U. z 2005  poz. 1598 z późń.zm).

 Zapytanie Ofertowe -... Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe - Psycholog

Zapytanie ofertowe

Przedmiotemzamówieniajestświadczeniespecjalistycznychusługopiekuńczychdla
kobietyzrozpoznaniemzaburzeńpsychicznychwwymiarze2godzin(zegarowych)
tygodniowo w formie psychoterapii indywidualnej realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łącko. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 poz. 1598z     późń.zmprzezosobęposiadającąspecjalistyczneprzygotowaniezawodowe-
psycholog/psychoterapeutaipolegaćbędąnauczeniuirozwijaniuumiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia

Zapytanie ofertowe Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy GiveAndGetHelp.com działa już w wersji ukraińskiej! GiveAndGetHelp.com, анонімний чат для людей, які шукають допомоги, тепер доступний українською!

W dzisiejszych czasach Internet to nie tylko miejsce szybkiego pozyskiwania informacji, ale także nawiązywania kontaktów, relacji, otrzymywania życzliwych porad. Dzięki uruchomieniu platformy GiveAndGetHelp.com również w języku ukraińskim, osoby posługujące się tym językiem, mogą uzyskać darmową pomoc psychologiczną oraz wsparcie od...
 Anonimowy portal dla... Czytaj więcej: Anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy GiveAndGetHelp.com działa już w wersji ukraińskiej! GiveAndGetHelp.com, анонімний чат для людей, які шукають допомоги, тепер доступний українською!

Zapytanie Ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kobiety z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze 2 godzin (zegarowych) tygodniowo w formie psychoterapii indywidualnej realizowanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Łącko. Usługi świadczone będą na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 poz. 1598 z późń.zm)  przez osobę posiadającą specjalistyczne przygotowanie zawodowe- psycholog/psychoterapeuta i polegać będą na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Zapytanie Ofertowe Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Do pobrania:

•          informacja o stypendiach (wersja pdf)

•          informacja o stypendiach (wersja word)

•          grafika do zamieszczenia na stronie (wersja jpeg)

 Stypendia dla dzieci w...

TURNUSY REHIBILITACYJNE DLA DZIECI 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich 2023 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach od 2008 do 2016 (tj. 7-15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców/opiekunów prawnych był ubezpieczony w...
 TURNUSY REHIBILITACYJNE... Czytaj więcej: TURNUSY REHIBILITACYJNE DLA DZIECI 2023