Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

de

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

Informujemy, że wniosek Gminy Łącko o środki na realizację w roku 2023 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym, podobnie jak w ostatnich latach, możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie osób sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane z nim na równi.  

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się m.in. potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (do pobrania tutaj). Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Umożliwiamy osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie OPS w Łącku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie OPS, 33-390 Łącko 445 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ją również przesłać na wskazany adres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

 

 

 

 

 Program

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody). Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi...
 Zwrot podatku VAT dla... Czytaj więcej: Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

1

 Program Operacyjny Pomoc... Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Życzenia na Boże Narodzenie

Swiąteczny

 Życzenia na Boże...

OGŁOSZENIE

                                        INFORMACJA

Informuję, że w dniu 23 grudnia 2022 roku (piątek)  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku będzie czynny do godziny 12:00
                                                                                 Kierownik
                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                 w Łącku
                                                                            mgr Artur Kotas

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

W dniu 23.12.2022 r w Punkcie Konsultacyjnym nie będzie pełnić dyżuru Radca Prawny.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

INFORMACJA

  

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2022 roku

(środa )

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Przyjmuje klientów do godziny 14:45

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie

Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od dnia 02.01.2023 rodzice dzieci   którzy chcą skorzystać z programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, w okresie od  stycznia  do czerwca   2023  powinni  zgłosić  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łącku  i złożyć nowy wniosek.

          Jednocześnie informujemy, że program „ Posiłek w szkole i w domu ”  przysługuje rodzinom,  jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  900,00 zł (150% kryterium dochodowego ).

      W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z OPS w Łącku 18 444 60 82 , 18 414 07 43, 18 414 07 35.

 

 

  Kierownik

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

  mgr Artur Kota

 

 

Posiłek w szkole i w domu