Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus

 Program Operacyjny Pomoc... Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Karta Dużej Rodziny - limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

 Karta Dużej Rodziny -... Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny - limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
w Gostwicy we współpracy z w Łukowicy (w budynku byłego gimnazjum) celem działalności jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza
osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

Ulotka WTZ>>>>

Ulotka ZAZ Łukowica >>>>

 Stowarzyszenie Rodziców,...

Dodatek elektryczny

Podmioty uprawnione do dodatku elektrycznego
Dodatek elektryczny Czytaj więcej: Dodatek elektryczny

Konkurs

WÓJT GMINY ŁĄCKO

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM OSOBOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY ŁĄCKO W 2023 ROKU.

Dokumenty konkursowe>>>>>


Konkurs

Dodatek węglowy

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Pismo do gmin w sprawie zmiany przepisów

Dodatek węglowy

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Pismo do gmin w sprawie dodatku elektrycznego

 Dodatek elektryczny dla...

Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547) 

 

Zal. 1 Rozporządzenie MSWiA  z dnia 28 kwietnia 2023 r

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

 Zakwaterowanie i...