Aktualności

Dodatek węglowy

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Pismo do gmin w sprawie zmiany przepisów

Dodatek węglowy

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Pismo do gmin w sprawie dodatku elektrycznego

 Dodatek elektryczny dla...

Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 547) 

 

Zal. 1 Rozporządzenie MSWiA  z dnia 28 kwietnia 2023 r

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

 Zakwaterowanie i...

Informacja

W dniach 13.10.2022 r i 14.10.2022 kontakt z pracownikami socjalnymi OPS w Łącku będzie utrudniony, ze względu na szkolenie zawodowe oraz wydawanie żywności CARITAS.

Informacja

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla...
 Jednorazowe dodatki dla... Czytaj więcej: Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Dodatek węglowy

Z uwagi na fakt, że wielu wnioskodawców zdecydowało się na złożenie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, przypominamy, że przede wszystkim to składany wniosek musi zostać podpisany elektronicznie.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 14 ustawy „W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego”.

Wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym na kilka sposobów.

Poniżej  znajduje się przykładowa instrukcja podpisania dokumentu  elektronicznie – z wykorzystaniem podpisu zaufanego. Instrukcja jest umieszczona na stronach rządowych „gov.pl”:

• Wniosek wypełnić np. elektronicznie (np. jako dokument WORD) lub wydrukować i wypełnić ręcznie, wykonać scan wniosku i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
• Następnie wejść na stronę 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-doku … is-zaufany
• Podpisać plik .pdf lub wypełniony elektronicznie plik .doc zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na nim znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
• Zalogować się na ePUAP
• Wybrać Pismo ogólne do urzędu
• Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

Jeżeli wnioskodawca dołącza pojedyncze skany wniosku, to wtedy każda dołączona, zeskanowana strona wniosku powinna być „podpisana elektronicznie”.

Tylko wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego jest wnioskiem prawidłowo złożonym.

 

 

Dodatek węglowy

Terminy

Terminy składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi :

Terminy Czytaj więcej: Terminy

Wniosek o dodatek węglowy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego


Rozporządzenie>>>>

Wniosek>>>>


 

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy 3000 zł

Dodatek węglowy - informacje W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Łącko obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko 445. Wnioski o...
Dodatek węglowy 3000 zł Czytaj więcej: Dodatek węglowy 3000 zł