Nocna pomoc stomatologiczna

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

MOW NFZ informuje, że w przypadkach nagłego bólu zęba, kiedy nie ma możliwości skorzystania z gabinetów realizujących świadczenia w ramach NFZ w godzinach 8-18, istnieje opcja skorzystania ze świadczeń poradni stomatologicznej w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy.

Świadczenia powyższe zabezpieczają następujące placówki w Małopolsce:

  • MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów, tel. 14 68 80 584  (poniedziałek-piątek w godzinach 19-7, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo).