Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do projektu pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br. 

 
Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko w ramach10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżet Państwa.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku
 
Rekrutacja 2022/2023 - DRUKI DO POBRANIA:

1 - Regulamin_rekrutacji i uczestnictwa_w_projekcie_Łącko

Załącznik nr 1 formularz_zgloszeniowy_uczeń - aneks

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika projektu_uczeń

Załącznik nr 3 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_uczeń

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa- uzupełnia Szkolna Komisja

Załącznik nr 5 umowa_2020-2021 - uczeń

Załącznik nr 6 formularz_zgloszeniowy_NAUCZYCIEL

Załącznik nr 7 oświadczenie uczestnika projektu - nauczyciel

Załącznik nr 8 oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu_NAUCZYCIEL

Załącznik nr 9 umowa_2020-2021 - nauczyciel