Wyjazd integracyjny

W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy Projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym do Krakowa. Program wyjazdu miał charakter spaceru po Krakowie. Uczestnicy zobaczyli i i zwiedzili: Bramę Floriańską, Rynek, Sukiennice, Podziemia Rynku, Kościół Mariacki oraz Zamek Królewski.