Wyjazd integracyjny do Krakowa

W dniu 26 września 2020 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy Projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Krakowa, podczas którego wraz z przewodnikiem mieli okazję obejrzeć Bramę Floriańską, Rynek, Sukiennice, Podziemia Rynku, Kościół Mariacki oraz Zamek Królewski oraz usłyszeć historię związaną z tymi miejscami.