Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego w Zagorzynie