Rekrutacja

Podziel się:

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

Informujemy, iż w dniu 25.11.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE - formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się listy...
Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych...

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu