Rekrutacja

Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Informujemy, że w dniu 05.02.2021 r. Odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE – formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników...

 Lista rankingowa naboru... Czytaj więcej: Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

  Informujemy, iż w dniu 25.11.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE - formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się...
 Lista rankingowa naboru... Czytaj więcej: Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych...

 Lista rankingowa naboru... Czytaj więcej: Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"