Rekrutacja

nowe

 

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. "RAZEM DO CELU" informuje, że od 15.03.2019 r. do 12.04.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu "Kwestionariusz zgłoszeniowy" w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. Szczegóły znajdują się w informacji  >>Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"<<


DOKUMENTY REKRUTACYJNE (do pobrania):

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2)
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 3)


 

 

Podziel się:

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych...

Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu