Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

 

RDC


Informujemy, że w dniu 05.02.2021r. Odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE – formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się listy rankingowe naboru oraz naboru ciągłego do pobrania w formacie PDF:

>>>>>Lista rankingowa

 >>>>>Lista rankingowa - rekrutacja ciągła