Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

RDC

 

Informujemy, iż w dniu 25.11.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE - formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się listy rankingowe naboru oraz naboru uzupełniającego do pobrania w formacie PDF:

Lista rankingowa

Lista rankingowa - uzupełnienie

nowe