Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

 

RDC

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE - formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczetników do udziału w projekcie. Poniżej znajdują się listy rankingowe naboru oraz naboru uzupełniającego do pobrania w formacie PDF.

 

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png  Lista rankingowa osób w ramach naboru do projektu "Razem do Celu"
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Lista rankingowa osób w ramach naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"

 

nowe