Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty związane z projektem RAZEM DO CELU.

Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Informujemy, że w dniu 05.02.2021r. Odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. W drodze weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych pod względem merytorycznym: KRYTERIA GŁÓWNE – formalne (premiujące), KRYTERIA DODATKOWE komisja dokonała kwalifikacji uczestników do udziału...

 Lista rankingowa naboru... Czytaj więcej: Lista rankingowa naboru oraz naboru ciągłego do projektu „Razem do celu”

Informacja

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r. uruchamia uzupełniającą rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny...
Informacja Czytaj więcej: Informacja

Rekrutacja do projektu

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od  21. 11.2020 r. do 20.11.2020 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie,...
Rekrutacja do projektu Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje projekt: „Razem do celu”, którego celem jest aktywizacja społeczno-edukacyjno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Gminy Łącko https://www.lacko.pl/projektu-razem-do-celu.html.   W ramach projektu przeprowadzono dwie tury rekrutacji, w...
Informacja Czytaj więcej: Informacja

Wyjazd integracyjny

W dniu 16 listopada 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy...
Wyjazd integracyjny Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 22, 26, 29 lipca oraz 2 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pn. „Razem do celu” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu...
 Trening kompetencji i... Czytaj więcej: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Rekrutacja do projektu "RAZEM DO CELU"

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od 21.10.2019 r. do 31.10.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie,...
 Rekrutacja do projektu... Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu "RAZEM DO CELU"

Projekt "RAZEM DO CELU"

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. "RAZEM DO CELU" informuje, że od 15.03.2019 r. do 12.04.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie,...
Projekt Czytaj więcej: Projekt "RAZEM DO CELU"

Rekrutację ciągłą - projekt pn. „RAZEM DO CELU”

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU”
informuje, że od 08.01.2021r. uruchamia rekrutację ciągłą
do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

 Rekrutację ciągłą -... Czytaj więcej: Rekrutację ciągłą - projekt pn. „RAZEM DO CELU”