Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku realizuje projekt: „Razem do celu”, którego celem jest aktywizacja społeczno-edukacyjno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Gminy Łącko https://www.lacko.pl/projektu-razem-do-celu.html.
 
W ramach projektu przeprowadzono dwie tury rekrutacji, w których 40 osób (kobiet i mężczyzn) rozpoczęło udział w projekcie.
 
Od sierpnia 2019 roku do lutego 2020 roku dla 28 Uczestników projektu zorganizowano kursy i szkolenia zawodowe tj. „Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera i certyfikacją ECDL”; „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP”; „Przedstawiciel handlowy z Prawem jazdy kat. B”; „Pracownik pomocniczy w gastronomii z uprawnieniami SEP”; „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z obsługą komputera i certyfikacją ECDL”. 22 Uczestników projektu zostało skierowanych na staże zawodowe, których celem jest nauka i przygotowanie do zawodu.
 
Na bieżąco realizowane są zadania projektu. Wszyscy Uczestnicy projektu objęci wsparciem mają możliwość kontaktu z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, prawnikiem oraz psychologiem.
 
W najbliższym czasie w ramach projektu planowany jest kolejny wyjazd integracyjny do Krakowa oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych.
 
W ostatnim  kwartale br. ogłoszona zostanie kolejna rekrutacji do projektu.
 
Chętnych zapraszamy do udziału w projekcie https://www.lacko.pl/opis-projektu-ii.html.