Rekrutacja

placówka

 

Poniżej zamieszczone są linki do dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu pn. "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko" umożliwiających zgłoszenie:

 

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 3 - Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Załącznik nr 4 - wzór umowy wsparcia

 

nowe