Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja dodatkowa uczestników do projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

W związku z zgodą Instytucji Pośredniczącej na rozszerzenie projektu ogłaszamy nabór dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowe kryterium rekrutacyjne: mieszkańcy Gminy Łącko oraz dzieci uczęszczające do Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku i które na dzień złożenia dokumentów rekrutacji dodatkowej nie są uczestnikami realizowanego projektu  „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”.
Rekrutacja dodatkowa będzie prowadzona w okresie od 5 do 13 kwietnia 2018 r. 

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji dodatkowej
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Umowa (dziecko)

 Rekrutacja dodatkowa...

Rekrutacja uzupełniająca dzieci

W związku z rezygnacją 2 uczestników projektu, Realizator ogłasza nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu "Wesołe przedszkolaki w m. Łącko". 
Rekrutacja uzupełniająca dzieci będzie prowadzona w okresie od dnia 26 lutego do 5 marca 2018 r. 

Do pobrania:
Aneks nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenia dodatkowe (dzieci)
Umowa (dziecko)

 Rekrutacja...

Rekrutacja uzupełniająca dzieci

W związku z rezygnacją 1 uczestnika projektu, Realizator ogłasza nabór na wolne miejsce w oddziale przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu "Wesołe przedszkolaki w m. Łącko".
Rekrutacja uzupełniająca dzieci będzie prowadzona w okresie od dnia 3 do 10 stycznia 2018 r. 

Do pobrania:
Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenia dodatkowe (dzieci)
Umowa (dziecko) Rekrutacja...

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli

Informujemy, iż od dnia 3 do 17 listopada 2017 r. będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca nauczycieli do projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”.

Do pobrania:
Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (nauczyciel)
Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (nauczyciel)
Umowa (nauczyciel)

 Rekrutacja...

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zapisy do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”
na rok szkolny 2017/2018

 Rekrutacja do oddziału... Czytaj więcej: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Plakat informacyjno-promocyjny

Plakat na www

 Plakat...