Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Informujemy, iż w okresie 1 – 14 sierpnia 2017r., zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zamieszkujących na obszarze gminy Łącko.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 25 oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku, w sekretariacie szkoły,  jak również na stronie internetowej (www.lacko.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (dziecko)
Oświadczenia dodatkowe (dzieci)
Umowa (dzieci)
Kwestionariusz zgłoszeniowy (nauczyciel)
Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)
Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (nauczyciel)
Umowa (nauczyciel)