Piękno ludowych kapliczek i ich historia.

KLUB DOBRZE NASTAWIONYCH

Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

http://klubdobrzenastawionych.pl/

 

OGŁASZA KONKURS pt:

„Piękno ludowych kapliczek i ich historia”

Jesteś ciekawy i dociekliwy?

Lubisz wędrować i słuchać opowieści?

Potrafisz fotografować, malować i rysować – ten jest konkurs dla Ciebie!

Termin nadsyłania prac 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.

 

W Twoim najbliższym otoczeniu jest przynajmniej kilka kapliczek. Z pewnością nie powstały przypadkowo. Mają one szczególne znaczenie i są ważne w życiu lokalnej społeczności. Chcemy zachować ich historie od zapomnienia, utrwalić ich piękno i wyjątkowość.

Czy wiesz w jakich okolicznościach powstała kapliczka w Twoim najbliższym otoczeniu albo pamiętasz opowieści starszych ?  Warto zainteresować się historią, która może być inspiracja do dalszych poszukiwań.  Napisz o tym. Nagraj opowiadanie o powstaniu kapliczki.

 

Zdjęcia, obrazy lub rysunki oraz historię powstania kapliczki spisaną lub nagraną (wraz z podaniem autora opowiedzianej historii), należy przesyłać na adres:

Klub Dobrze Nastawionych
RDN Małopolska
ul. Bema 14
33-100 Tarnó
w

lub mailowo: klub@rdn.pl

 

Nagrody:

Wyróżnione prace będą ocenianie w trzech kategoriach: fotografia, malarstwo, rysunek, zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

Klub Dobrze Nastawionych zorganizuje wystawę nadesłanych prac.

  

Regulamin konkursu

 1. Konkurs pt: „Piękno ludowych kapliczek i ich historia” organizuje Klub Dobrze Nastawionych radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Diecezji Tarnowskiej.
 3. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
 4. Zadanie polega na wykonanie fotografii, obrazu lub rysunku kapliczki.
 5. Podanie patrona, który znajduje się w kapliczce.
 6. Opisanie lub nagranie historii związanej z powstaniem kapliczki.
 7. Pracy konkursowej autor może nadać indywidualny tytuł.
 8. Do oceny konkursowej zostaną dopuszczone prace starannie wykonane i opisane zgodne z tematem konkursu.
 9. Prace podpisane prosimy przesyłać na adres:
  Klub Dobrze Nastawionych
  33-100 Tarnów ul. gen. J. Bema 14
  lub adres e-mail: klub@rdn.pl
  z dopiskiem – Konkurs wakacyjny

10. Informacje o zwycięzcach zostaną ogłoszone na antenie radia RDN Małopolska i Nowy Sącz oraz na stronie  http://klubdobrzenastawionych.pl/
11. Nadesłane prace będą nagrodzone i zaprezentowane na wystawie 15 września br. zorganizowanej przez Klub Dobrze Nastawionych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Podziel się: