"JANOSIK" Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców.

 JANOSIK dla małopolskich przedsiębiorców,

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarska regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchamia nowy Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców pod nazwą JANOSIK.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.

Na ten rok przewidziane jest uruchomienie w formie pożyczek ok. 6 mln zł. Główne zalety Funduszu JANOSIK to konkurencyjne warunki udzielania pożyczek, poczynając od oprocentowania (od 6,51% w skali roku), po elastyczne formy zabezpieczeń oraz minimalne formalności (brak biznes planu), co w zdecydowany sposób skraca czas oczekiwania na wnioskowaną pożyczkę (do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego). Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Więcej szczegółów na temat Funduszu można uzyskać w Biurze Terenowym Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Oddział Nowy Sącz, ul. Tarnowskiej 28, Osoby do kontaktu: Elżbieta Petryla, Łukasz Pasiut, tel. 18 441 35 66,  441 36 32 tel. kom.: 694 407 397  lub na stronie internetowej Fundacji: www.fdpa.org.pl

Podziel się: