Informacje gminne

Podziel się:

Konkurs "Działaj z nami - seniorami!"

Na prośbę Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie udostępniamy  informację o realizowanym przez Centrum projekcie "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego...

Konkurs

Rodzina 500 plus

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych...

Rodzina 500 plus

Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W związku z prośbą o publikację wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczamy przedmiotowy wniosek. Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku...
Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Apel prezesa KRUS do rolników

Przekazujemy Państwu apel prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin...

Apel prezesa KRUS do rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w czasie letnich wakacji 2017

W roku 2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone w latach 2002-2010, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w czasie letnich wakacji 2017

Akcja informacyjna „Weź paragon ze sobą”

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do zapoznania się ze szczegółami...
Akcja informacyjna „Weź paragon ze sobą”

Informacja Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie o terminarzu na 2016 r. przeglądów jesiennych koni.

  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przesyła terminarz przeglądów jesiennych na 2016 rok. (Pobierz)  
Informacja Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie o terminarzu na 2016 r. przeglądów jesiennych koni.

Informacja Prezesa KRUS

Prezes KRUS przypomina o podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Komunikat
Informacja Prezesa KRUS

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Rolnictwa informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Szczegóły w dostępnym komunikacie. Komunikat
Badanie struktury gospodarstw rolnych

Jakość powietrza: