Informacje gminne

Podziel się:

Kampania "Bezpieczny i aktywny senior" - jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

W związku z kampanią "Bezpieczny i aktywny senior" prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczamy plakat informacyjny dotyczący kwestii wyboru bezpiecznej placówki całodobowej opieki...

Kampania

Zrób mammografię na wiosnę!

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych...

Zrób mammografię na wiosnę!

"Biało-Czerwona" dla każdego na Dzień Flagi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło na swojej oficjalnej stronie publikację p.n. "Biało-Czerwona". Zawiera ona zasady prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej...

Bezpłatny żłobek p.n. "Przyjazny Świat Malucha 2"

Fundacja Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" – wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3...

Bezpłatny żłobek p.n.

Konkurs "Działaj z nami - seniorami!"

Na prośbę Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie udostępniamy  informację o realizowanym przez Centrum projekcie "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego...

Konkurs

Rodzina 500 plus

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych...

Rodzina 500 plus

Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W związku z prośbą o publikację wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczamy przedmiotowy wniosek. Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04) Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku...
Publikacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Apel prezesa KRUS do rolników

Przekazujemy Państwu apel prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin...

Apel prezesa KRUS do rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w czasie letnich wakacji 2017

W roku 2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone w latach 2002-2010, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS...

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w czasie letnich wakacji 2017

Jakość powietrza: