Informacje gminne

Podziel się:

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno – zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w gminie.

Skutki spalania odpadów

Gmina Łącko wykonała prace zabezpieczające pomnik przyrody.

Gmina Łącko wykonała prace zabezpieczające pomnik przyrody - dąb usytuowany na skarpie w Jazowsku - nr rejestru wojewódzkiego  - 121009-001, stary nr rejestru wojewódzkiego – 336, uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem 38/87 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 9 września 1987 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody oraz wykreślenia z...
Gmina Łącko  wykonała prace zabezpieczające pomnik przyrody.

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2014-2020

GMINA ŁĄCKO zaprasza do udziału
w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

dotyczących budowania
STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁĄCKO

 W związku z działaniami dotyczącymi opracowywania dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2014-2020” zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w badaniu ankietowym.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.

Informacja dotycząca usług weterynaryjnych w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”.

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.

Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko informuje, że Gmina Łącko dofinansowuje wydatki poniesione na atestację  opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko, dokonanych w okresie od 05.02 do 28.11.2014r. w kwocie 60 zł. Dofinansowanie dokonywane jest bezpośrednio podczas atestacji w firmie "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łącku 710.
Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

Piękno ludowych kapliczek i ich historia.

Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz ogłasza konkurs pt: „Piękno ludowych kapliczek i ich historia” Jesteś ciekawy i dociekliwy? Lubisz wędrować i słuchać opowieści? Potrafisz fotografować, malować i rysować – ten jest konkurs dla Ciebie! Termin nadsyłania prac 1 lipca do...

Piękno ludowych kapliczek i ich historia.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”.

Informacja dotycząca usług weterynaryjnych w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”. W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko” usługami weterynaryjnymi na naszym terenie zajmuje się  Lecznica Weterynaryjna „SERWIN”, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

"Utrzymanie czystości i porządku w gminach"
System gospodarowania odpadami komunalnymi