Informacje gminne

Podziel się:

Bezpieczna praca podczas żniw

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń...

Bezpieczna praca podczas żniw

Projekt pn. Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

Na prośbę Centrum Edukacji SIGMA publikujemy informację dotyczącą Projektu „Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

Projekt pn. Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki

Konferencja pn. Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej...

Konferencja pn. Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

Uruchomienie portalu MYZBIERAMY.PL

Publikujemy  ogłoszenie Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczące uruchomienia portalu myzbieramy.pl...

Uruchomienie portalu MYZBIERAMY.PL

Międzynarodowy Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt z zakresu ochrony środowiska w Polsce

Na prośbę Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska publikujemy informację dotyczącą Międzynarodowego Programu Stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt z zakresu ochrony środowiska w Polsce...

Międzynarodowy Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt z zakresu ochrony środowiska w Polsce

Początek sezonu stypendialnego

Na prośbę Fundacji Dobra Sieć publikujemy informację na temat serwisu mojestypendium.pl :

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl....

Początek sezonu stypendialnego

Nabór do bezpłatnych projektów w ramach MRPO dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących tereny trzech powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego do udziału w dwóch w Projektach...

Nabór do bezpłatnych projektów w ramach MRPO dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Kampania "Bezpieczny i aktywny senior" - jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

W związku z kampanią "Bezpieczny i aktywny senior" prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczamy plakat informacyjny dotyczący kwestii wyboru bezpiecznej placówki całodobowej opieki...

Kampania

Jakość powietrza: