Informacja o dofinansowaniach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Łącko informuje właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Łącko o możliwości ubiegania się o dotację finansowaną z w/w programu.  

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 14:00.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

– Nazwa i adres wnioskodawcy,

– Nazwa inwestycji,

– Opis inwestycji,

– Przewidywany okres realizacji,

– Przewidywany termin zakończenia prac,

– Przewidywana wartość inwestycji (w PLN),

– Deklarowana kwota udziału własnego,

– Kwota wnioskowanych środków.

Szczegółowe warunki Programu określono w komunikacie na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela inspektor Mariola Turek w godzinach pracy Urzędu Gminy Łącko.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi, a następnie zgłoszenia projektów z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, których zakres rzeczowy nie jest współfinansowany z innych środków zewnętrznych.

ZAŁĄCZNIKI:

- Informacja o planowanych pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wersja edytowalna (docx)

- Informacja o planowanych pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wersja nie edytowalna (pdf)