Informacje gminne

Podziel się:

Zimowisko 2020 współfinansowane z KRUS

Związek  Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników (Małopolska)  informuje o organizowanym zimowisku współfinansowanym przez KRUS w miejscowości Kościelisko. Zimowisko dedykowane jest dzieciom w wieku 7 - 16 lat, których przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Szczegóły na załączonym plakacie.

Zimowisko 2020 współfinansowane z KRUS

Korpus Solidarności – szansa dla rozwoju wieloletniego wolontariatu

Wolontariusze to nieoceniona pomoc dla organizacji pozarządowych i instytucji. Gdyby nie oni, wiele wartościowych wydarzeń nie mogłoby się odbyć. By jednak oni byli zadowoleni i wspierali organizacje długofalowo, potrzebne jest przekazywanie koordynatorom i organizatorom elementarnej wiedzy i kształtowanie umiejętności zarządzania...
Korpus Solidarności – szansa dla rozwoju wieloletniego wolontariatu

Petycje

Lista petycji do wglądu: Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsc bezpłatnego parkowania Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
Petycje

Przeprowadzenie badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

Szanowni Państwo, W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy: odwiedzą mieszkańców w ich domach...
Przeprowadzenie badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

Budowa sieci światłowodowej

Informujemy Państwa o realizacji na terenie Gminy Łącko przez Orange Polska projektu, który polega na budowie sieci światłowodowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W...
 Budowa sieci światłowodowej

Rodzina 500 plus

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych...

Rodzina 500 plus

Masz pytanie lub wątpliwość? Nie wiesz do kogo się zwrócić?

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000.

Masz pytanie lub wątpliwość? Nie wiesz do kogo się zwrócić?

Obowiązki właścicieli zwierząt (w szczególności psów).

Trzymanie zwierząt, związane jest obowiązkami zawartymi w Rozdziale 6 Uchwała Nr 3/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.

Obowiązki właścicieli zwierząt (w szczególności psów).