Informacje gminne

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach

Platforma Przemysłu Przyszłości serdecznie zaprasza przedsiębiorców naszego regionu do wsparcia badania ankietowego „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach”. Ankietę można wypełnić do 30 kwietnia 2023 r.

 Zatrudnienie osób z... Czytaj więcej: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, a wykorzystanie nowoczesnych technologii w małopolskich przedsiębiorstwach

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. 

 Nabór na wolne... Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nabór na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy.

 Nabór na wolne... Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Oferta półkolonii w gminie Łącko

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, jak co roku, organizuje na terenie gminy Łącko półkolonie dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS. Planowany termin półkolonii w Łącku to 11-20 lipca 2023 roku oraz 1-10 sierpnia 2023 rok. Cena udziału dzieci ubezpieczonych  w KRUS to 300 zł (dopuszczalny jest udział dzieci...
 Oferta półkolonii w... Czytaj więcej: Oferta półkolonii w gminie Łącko

Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego dotycząca uwarunkowań prawnych działań realizowanych na terenach obszarów objętych formami przyrody

Dotyczy: Informacji przekazywanych mieszkańcom powiatów/gmin.   Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielanie osobom zainteresowanym (mieszkańcom, inwestorom, planistom) informacji dotyczących uwarunkowań prawnych działań realizowanych (lub planowanych do realizacji) na terenach...
 Informacja Zespołu... Czytaj więcej: Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego dotycząca uwarunkowań prawnych działań realizowanych na terenach obszarów objętych formami przyrody

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", którego patronat honorwy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa....
 XX Ogólnokrajowy Konkurs... Czytaj więcej: XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2023 r.

Informacja o dofinansowaniach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Łącko informuje właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Łącko...
 Informacja o... Czytaj więcej: Informacja o dofinansowaniach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że: 1.   Do 15 marca 2023 roku należy złożyć w formie...
  Departament Środowiska... Czytaj więcej: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Nabór na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy...

 Nabór na wolne... Czytaj więcej: Nabór na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie