Informacja dla przedsiębiorców o obowiązku wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów

Szanowni Państwo,
 
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową https://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl
 
Informacja szczegółowa: - Załącznik - plik w formacie pdf (383 KB)