XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", którego patronat honorwy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Informacje o Konkursie - do pobrania.

plakat