Informacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego dotycząca uwarunkowań prawnych działań realizowanych na terenach obszarów objętych formami przyrody

Dotyczy: Informacji przekazywanych mieszkańcom powiatów/gmin.
 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielanie osobom zainteresowanym (mieszkańcom, inwestorom, planistom) informacji dotyczących uwarunkowań prawnych działań realizowanych (lub planowanych do realizacji) na terenach obszarów objętych formami ochrony przyrody.
 
Jakie informacje powinny być przekazywane?
 

Plakat