Zasady prawidłowego postępowania z odpadami pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łącko

Jak prawidłowo oznakować pojemniki i worki na odpady kodami kreskowymi?

Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Łącko wprowadzone zostały kody kreskowe służące identyfikacji odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych od mieszkańców. Zastosowanie kodów umożliwia sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości zarówno przez mieszkańców jak i firmę odbierającą odpady komunalne. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, kto wystawił odpady przed posesję, w jakiej ilości, czy właściwie je segreguje oraz kiedy zostały odebrane przez firmę wywozową. Kody pozwalają również na precyzyjne określenie ilości faktycznie odebranych przez firmę wywozową odpadów. Kody kreskowe przypisane są do poszczególnych posesji i są niepowtarzalne (tzn. każdy ma niepowtarzalny numer).

WAŻNE: Jeden kod kreskowy odpowiada wielkości worka o pojemności 120 l.

Są dwa rodzaje kodów:

  1. Kody z napisem ZMIESZANE do naklejania na czarny worek z odpadami zmieszanymi do jednokrotnego sczytywania.
  2. Kody z napisem SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami selektywnie zbieranymi w szczególności na worki w kolorze zielonym (szkło), niebieskim (papier), żółtym (tworzywa sztuczne) i czerwonym (metale) do jednokrotnego sczytywania.


Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do odbioru wyłącznie tych odpadów, które są oznaczone odpowiednim kodem. W przypadku braku kodu odpady nie zostaną odebrane.

Kod kreskowy naklejamy na kuble w widocznym miejscu na ścianie frontowej lub pokrywie, na worku w miejscu umożliwiającym pracownikowi sczytanie kodu.

WAŻNE: Wystawiając worek lub kubeł każdorazowo naklejamy nowy kod.

W przypadku worków lub kubłów o pojemności większej niż 120 l, np. 240 l – naklejamy 2 kody, na pojemnik 550 l – 4 kody, itd.

Jak składać reklamacje odbioru odpadów?

Wszelkie reklamacje związane z nieodbieraniem odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne należy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku:

  • osobiście,
  • telefonicznie - na numer (018) 444 55 58,
  • e-mailowo - na adres zgk@lacko.pl 
  • faksem.


Każde zgłoszenie jest przekazywane do jednostki odbierającej odpady.

UPRZEJMIE PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD.


Jak prawidłowo segregować odpady?

Broszura wydana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku dotycząca prawidłowego segregowania odpadów znajduje się pod tym adresem (format pliku: PDF).