Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łącko

Efrr


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym świadczone są usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie wysegregowanych odpadów na terenie gminy. Administratorem PSZOK w Łącku i Jazowsku jest Zakład Gospdoarki Komunalnej w Łącku. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łącku znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Łącku. PSZOK w Jazowsku znajduje się obok Oczyszczalni Ścieków w Jazowsku.

 

Godziny otwarcia PSZOK w Łącku:

 • Poniedziałek:  dzień wewnętrzny
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: dzień wewnętrzny
 • Czwartek: dzień wewnętrzny
 • Piątek: 7:00 - 15:00
 • Sobota: 7:00 - 15:00
 

Godziny otwarcia PSZOK w Jazowsku:

 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: nieczynne
 • Sobota (druga i czwarta w miesiącu): 7:00 - 15:00
 

 
PSZOK w Łącku postał w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 
PSZOK w Jazowsku powstał w ramach projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.