Podjęte uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Łącko w zakresie funkcjonującego na obszarze Gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (do pobrania):