28.04.2023 - Zapytanie ofertowe na realizację audytu dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

001

 

Wójt Gminy Łącko zaprasza do składania ofert na realizację audytu dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod poniższym adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156852

 

00000