Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zakup, dostawa i montaż mebli

Do pobrania: 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zawiadomienie o...

Zapytanie ofertowe - zakup, dostawa i montaż mebli

Z uwagi na doprecyzowanie nazwy zamawiającego, zmianie uległa treść zapytania wraz z załącznikami w zakresie nazwy Zamawiającego - tj. Urząd Gminy Łącko, a nie jak wcześniej Urząd Gminy Łącko - Przedszkole Samorządowe w Jazowsku. Załącza się skorygowane załączniki zapytania (pliki z treścią w nazwie „1a”).

Pozostałe składniki zapytania nie ulegają zmianie (warunki, treść opisu przedmiotu zamówienia itp.)  

Magdalena Leszko

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jazowsku

Do pobrania - załaczniki po zmianie:

Zmiana nazwy Zamawiającego-informacja

- Zapytanie ofertowe

Załączniki 1a-1d,2,3,5 do zapytania

Załącznik nr 4 wzór umowy do zapytania

 


 

Do pobrania:  

- Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO netto. Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko”współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Oś 10 Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020.

- Załączniki 1a-1d, 2, 3

- Załącznik 4 umowa

 Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe - wykonanie otworu poszukiwawczego w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowościach Kadcza i Maszkowice

Do pobrania: 

SIWZ Zapytanie ofertowe

Kadcza - Projekt robót geologicznych

Maszkowice - Projekt robót geologicznych

-  Wzór umowy


Odpowiedzi na zapytania:

- z dnia 27.04.2020 r

- z dnia 29.04.2020 r.

 Zapytanie ofertowe -...

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem i dostawą do Urzędu Gminy Łącko”.

Do pobrania: „Zakup materiałów promocyjnych wraz z oznakowaniem i dostawą do Urzędu Gminy Łącko”

 Zapytanie ofertowe na...