Zapytania Ofertowe

W niniejszej zakładce zamieszczane są zapytania ofertowe w ramach projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Podziel się:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Do pobrania:  stworzenie aktywnego portalu internetowego w  projekcie pt. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalne i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe – stworzenie aktywnego portalu internetowego

Do pobrania:  Zapytanie ofertowe na stworzenie aktywnego portalu internetowego w  projekcie pt. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalne i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120
Zapytanie ofertowe – stworzenie aktywnego portalu internetowego