20.04.2023 - Zapytanie ofertowe na implementację usługi tłumacza polskiego języka migowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty.

001

 
Wójt Gminy Łącko zaprasza do składania ofert na implementację usługi tłumacza polskiego języka migowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko w ramach przedsięwzięcia „Dostępny Urząd” realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod poniższym adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/155492


00000