Realizowane projekty

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Podziel się:

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Remont Kapliczki w Zagorzynie

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Kapliczka 2015"

Remont Kapliczki w Zagorzynie

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018

Gmina Łącko w listopadzie 2015 r. zakończyła realizację projektu pn. ”Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018” ramach IX Priorytetu z Funduszu Spójności

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018

Zakup instrumentu koncertowego - fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup instrumentu koncertowego - fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Modernizacja boiska sportowego w Maszkowicach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Modernizacja boiska sportowego w Maszkowicach

Gmina Łącko – przewodnik turystyczny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Łącko – przewodnik turystyczny

„Remont cmentarzy cholerycznych w miejscowościach Maszkowice i Zarzecze”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Remont cmentarzy cholerycznych w miejscowościach Maszkowice i Zarzecze”

Kształtowanie wizerunku Gminy Łącko poprzez kompleksową akcję promocyjną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kształtowanie wizerunku Gminy Łącko poprzez kompleksową akcję promocyjną.

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Kicznia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Kicznia.