Realizowane projekty

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy:

Podziel się:

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko

W trakcie oceny formalnej znajduje się projekt pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” złożony w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko

Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

Gmina Łącko w czerwcu br. złożyła osiem wniosków o dofinansowanie przez Województwo Małopolskie z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na modernizację dróg gminnych. Siedem z nich  otrzymało  dofinansowanie.

Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Małopolskie Remizy 2016"

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko

Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowicach

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Małopolskie Remizy 2015"

Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowicach

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy kapliczce w Kiczni z 1882 r.

Remont Kapliczki w Zagorzynie

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
w ramach programu "Kapliczka 2015"

Remont Kapliczki w Zagorzynie

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018

Gmina Łącko w listopadzie 2015 r. zakończyła realizację projektu pn. ”Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018” ramach IX Priorytetu z Funduszu Spójności

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018

Zakup instrumentu koncertowego - fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup instrumentu koncertowego - fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku