Realizowane projekty

W dziale tym prezentujemy akualnie realizowane projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

Podziel się:

Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 10 000 zł z budżetu Wojewody Małopolskiego został przeprowadzony remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej poległych w czasie II Wojny Światowej. Mogiła znajdujące się w Łącku na  cmentarzu parafialnym. Wartość całego zadania wyniosła 10 709,12 zł.

 

Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej.

Budowa hali widowiskowo – sportowej w gminie Łącko - etap I

111
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Budowa hali widowiskowo – sportowej w gminie Łącko  - etap I

Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku.

LOGO Szkoła Muzyczna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku.

Park rekreacyjno - wypoczynkowy w Łącku

Projekt, którego inwestorem jest Urząd Gminy w Łącku  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Zapraszamy do udziału w sondzie o korzystaniu z parku!

Park rekreacyjno - wypoczynkowy w Łącku

Poprawa bazy sportowo –rekreacyjnej poprzez wykończenie budynku szatni przy stadionie w Szczereżu.

Projekt "Poprawa bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez wykończenie  budynku szatni przy stadionie  w Szczereżu" zrealizowano w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora  żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Poprawa bazy sportowo –rekreacyjnej poprzez wykończenie  budynku szatni przy stadionie  w Szczereżu.

System zarządzania zbiorami bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka w Łącku realizuje projekt „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”

System zarządzania zbiorami bibliotek publicznych
Get Adobe Flash player